terug
Het twaalfde teken is Vissen

Het element is water

Vissen hoort bij de bewegelijke tekens

de planeet is Neptunus

Vissen is een emotioneel magnetisch teken. Diep voelend en begrijpend, heel beinvloedbaar. Verfijnd kunstzinnig spiritueel en onbaatzuchtig. Ze wil een-worden met hun idealen, maar moet oppassen zichzelf niet helemaal weg te cijferen. Kunnen soms dromerig zijn en soms wat chaotisch.

Het kernwoord is "Ik begrijp!"

Neptunus is de planeet van de niet materieele wereld. Diepe gevoelens van compassie en medeleven.